Salg af klinik

Går du med overvejelser om generationsskifte / salg af din klinik er der mange spørgsmål og overvejelser der bør tages stilling til.

Som i købssituationen er også alle generationsskifter / salg forskellige, hvorfor det altid er vigtigt at søge rådgivning hos en branchekendt rådgiver som kan støtte dig igennem hele processen helt fra dine indledende tanker om generationsskifte/ salg – og gerne i god tid så processen kan blive optimeret bedst muligt for dig.

Den rådgivning kan jeg hjælpe dig med.

Jeg har i gennem mange år rådgivet mange fysioterapeuter i forbindelse med generationsskifte / salg, herunder blandt andet med:

  • Analyse af klinikkens regnskaber og potentialer
  • Beregning af prisniveau på klinikken ud fra forskellige forudsætninger
  • Opstilling af udbudsmateriale til brug for salget, herunder fortrolighedserklæring til underskrift af køberemner
  • Assistance med selve salgsprocessen, annoncering og eventuel direkte kontakt til udvalgte køberemner
  • Deltagelse i forhandling med køber og købers rådgivere
  • Gennemgang af overdragelsesaftale fra sælgers advokat
  • Rådgivning i relation til salgets samlede økonomiske effekt på sælgers økonomi, herunder skattemæssige forhold, pension ved ophør, formueforhold ved pensionering, herunder forslag til i hvilken rækkefølge du skal anvende dine opsparede midler

Hvordan starter vi samarbejdet?

Vi starter med en samtale om dine tanker i relation til generationsskiftet /salget, herunder dine planer om tiden efter generationsskiftet / salget. Vi drøfter konkret hvilken form for assistance som du ønsker bistand til og jeg vil komme med et overslag over prisen for min rådgivning.

Efter dette udfærdiger vi sammen en plan for det videre forløb, herunder gennemgår vi alle de indledende spørgsmål som rejser sig i forbindelse med dine planer og jeg vil vejlede dig om de mange forhold der bør og kan overvejes så generationsskiftet / salget kan optimere din samlede økonomi ved salget og i tiden efter salget.

Det vil ske ved et møde med dig ved et besøg på din klinik.

Du er altid velkommen til en uforpligtigende samtale om dine planer – giv mig et tidspunkt som kan passe ind i din kalender og jeg vil kontakte dig.

Glæder mig til at høre fra dig.