Køb af klinik

Går du med ønsker om at købe en klinik / ydernumre er der mange spørgsmål som trænger sig på. Mange spørgsmål går igen fra køber til køber, men alle købscases er forskellige, hvorfor det er vigtigt at søge rådgivning hos en erfaren branchekendt rådgiver som kan støtte dig og føre dig trygt igennem hele processen helt fra dine indledende tanker om køb.

Den rådgivning kan jeg hjælpe dig med.

Jeg har i gennem mange år rådgivet mange fysioterapeuter i forbindelse med køb af klinikker, herunder blandt andet med:

  • Deltagelse i forhandlinger med sælger og sælgers rådgivere
  • Analyse af klinikkens regnskaber og potentialer og dermed prisniveauet for klinikken
  • Assistance med budgetter
  • Rådgivning i forbindelse med fremskaffelse af finansiering
  • Rådgivning i de skattemæssige overvejelser i relation til købet, herunder selskabsstuktur
  • Rådgivning vedrørende økonomisk sammenhæng til privat økonomien etc.
  • Rådgivning i relation til optimering af klinikkens drift samt optimering vedrørende købers samlede økonomi som klinikejer

Hvordan starter vi samarbejdet?

Min rådgivning vil normalt starte med en samtale om dine tanker i relation til købet. Her vil vi sammen drøfte konkret hvilken form for assistance som du ønsker og jeg vil komme med et overslag over prisen for min rådgivning.

Efter dette udfærdiger vi sammen en plan for det videre forløb som ved et konkret salgsemne vil være indhentelse af salgsmateriale, regnskaber med mere til brug for en analyse og vurdering af prisen på klinikken.

Med baggrund i de indhentede oplysninger vil jeg aftale et møde med dig hvor vi sammen kan drøfte klinik pris og planen for det videre forløb i øvrigt.

Såfremt du ikke sidder med en konkret klinik som emne så kan jeg hjælpe dig med kontakt til ønskede emner i gennem mit netværk og ved direkte anonym kontakt.

Du er altid velkommen til en uforpligtigende samtale om dine planer – giv mig et tidspunkt som kan passe ind i din kalender og jeg vil kontakte dig.

Glæder mig til at høre fra dig.