Rådgivning

Som revisor har jeg været underlagt tavshedspligt og fortrolighed og dette ligger jeg meget vægt på i min rådgivning.

Alle henvendelser bliver fortroligt behandlet.

Min rådgivning for såvel køber som sælger indbefatter gennemgang af kontrakter såsom overdragelsesaftaler og eventuelle ejer aftaler udfærdiget af køber eller sælgers advokat.

Min erfaring som revisor gør at jeg også kan yde rådgivning om f. eks. selskabsstruktur, skat og finansiering, men selvfølgeligt altid i et samarbejde med revisor og pengeinstitut.

Jeg udfærdiger ikke kontrakter selv og stifter heller ikke selskaber, men jeg kan henvise til branchekendte advokater, revisorer og pengeinstitutter om nødvendigt.

Uforpligtende snak