Priser

Min betaling er baseret på den tid, jeg bruger på at rådgive dig og varetage de opgaver vi sammen har aftalt jeg skal hjælpe dig med.

Min timepris er kr. 1.500,- + moms, hertil kommer eventuelle udlæg for annoncering.

Kørsel afregnes efter nærmere aftale.

Inden opgaven startes drøfter vi behovet for rådgivning og jeg giver dig et overslag over prisen, herunder oplyser jeg gerne en maksimal pris.

Jeg ligger vægt på at alle forventninger er afstemt inden samarbejdet indledes, sådan at du ikke oplever at få en regning, du ikke havde regnet med.

Jeg er helt uafhængig af andre og har ingen aftaler med advokater, pengeinstitutter med mere.

Jeg samler på tilfredse kunder.